Historien vår

I 1903 etablerte baptistmenigheten i Kristiania en utpostvirksomhet i Drammen gjennom sommermånedene. Et møtetelt ble satt opp, og med pastor Sellevold og distriktsmisjonær M.A. Øhrn i spissen reiste vennene fra Kristiania vestover til Drammen for å ha møter. Flere ble omvendt til Gud som en følge av denne virksomheten, og møtene fortsatte gjennom vinteren i et leid lokale på Høitorvet.

På høsten ble det bestemt av gruppen av troende i byen skulle fortsette virksomheten alene. Vennegruppen bestod nå av 12 stykker, disse ble tillagt Kristiania Baptistmenighet, men etablerte seg også som et eget fellesskap i Drammen med søndagsskole med 30 barn, og en kvinneforening med 8 medlemmer. Edv. Werner og A. Nordahl ble valgt til diakoner.

Vennegruppen i Drammen følte behov for en tettere organisering, og som en følge av dette ble Drammen Baptistmenighet stiftet 15. oktober  1905. Menigheten, som da hadde 24 medlemmer ansatte pastor E.H. Wang som sin forstander. Etter en omflakkende tilværelse den første tiden bestemte menigheten seg 23. mai 1906 for å finne et mer permanent lokale. En huskomité ble valgt, og pastor Wang ble sendt til Amerika på innsamlingsreise.

På våren i 1907 fikk man kjøpt tomten nederst i Konnerudgaten, og kirkens grunnsten ble lagt ned 25. juni. I den lufttette boksen i kirkens grunnmur ligger en historisk betegnelse samt en oversikt over menighetens medlemmer, i alt 44. Kirken, som ble innviet 1. desember hadde en budsjettramme på kr. 22.000, og bar navnet «Eben Ezer».

For menigheten begynte nå en ny tid. Veksten i medlemsantallet fortsatte I 1908 ble det stiftet en ungdomsforening, som opp gjennom årene skulle komme til å bety mye for menighetens virksomhet. I årene fram til 1932 vokste menigheten til omkring 180 medlemmer. Medlemstallet stabiliserte seg for noen år på dette nivået. I denne perioden drev man et betydelig utpostarbeid, med regelmessig virksomhet såvel på Konnerud som i Hyggen, Kongsberg, Nesbygden, Larvik og i Numedal.

Etter krigen begynte en svært aktiv periode i menighetens historie. Kirken i Konnerudgaten ble bygget om ved at gulvnivået ble hevet så mye at lokaler for barne og ungdomsarbeidet, nytt kjøkken og lillesal fikk plass i underetasjen. Den gamle lillesalen ble bygget om til to forretningslokaler og ny forstanderleilighet ble bygget over denne. Sidebygningen, som tidligere hadde stått i stil med resten av kirkebygget fikk nå endret sitt utsende på en drastisk måte.  Den ombygde kirken stod ferdig 29. oktober 1949. Fra mellomkrigsårene og framovertil 1950-årene vokste medlemstallet til rundt 250 døpte medlemmer.

Allerede et par år før dette hadde 39 av menighetens medlemmer dannet Hyggen Baptistmenighet. Desverre stanset veksten opp i Hyggen Baptistmenighet på et tidspunkt, og de resterende medlemmene gikk på nytt inn i Drammen Baptistmenighet i 1992. På Konnerud begynte en byggingen av egen baptistkirke, Betel, som stod ferdig 3. mai 1952. Omtrent samtidig fikk menigheten også ansvaret for virksomheten i Sandefjord, og fram til 1972 var Sandefjord utpost til Drammen. Vennegruppen på Konnerud drev sin virksomhet, tidlig på 1980 tallet ble baptistkirken Betel for liten, og en utvidet kirke ble innviet i 1983. Året etter dannet gruppen på Konnerud egen menighet.

I 1990 foretok menigheten innvielsen av et nytt tilbygg til kirken. Den gamle sidebygningen var blitt revet, og et nytt menighetssenter reist. Dette var første ledd i en totalombygning av kirken. Andre delen var restaurering av kirkens hovedbygning, som stod ferdig til advent 2003.

Les mer om restaurering av kirken 2000-2003

Baptistkirken fremstår som en moderne arbeidskirke, samtidig som kirkens særpreg og egenart er tatt vare på, både utvendig og innvendig. Menigheten fikk for øvrig Drammen Kommunes byggeskikkpris, for det vellykkede tilbygget, i 1993. I tillegg til menighetens egne virksomhet rommer kirkebygget plass for Christian Faith Gospel Curch og en del annen utleievirksomhet.

Etter at menighetens medlemstall har gått en del tilbake de siste 20 årene ser en nå en postiv utvikling med flere nye medlemmer, både på grunn av tilflytting til byen, og en voksende virksomhet for barn og unge, som har resultert i at flere ungdommer har blitt døpt på bekjennelse av tro de siste årene.

Powered by Cornerstone