Lederskap

Forstander:
Pastor Kent Remi Westergren er menighetens forstander.
Westergren har teologisk utdannelse fra Baptistenes Teologiske Seminar og har tidligere betjent Arendal og Bærum Baptistmenigheter, arbeidet som konsulent i Ung baptist, som lærer og innen barnevernet. Westergren har arbeidet i menigheten siden mars 2004 og er i tillegg pastor i Bærum Baptistmenighet.

Menighetsråd:
Niels Fredrik Skarre (menighetsrådets leder)
Billy Taranger
Eva Dalager
Anders Solheim Olsen
Mette C. Westergren
Christine Stensland

Kasserer:
Arild Harvik

Eiendomsutvalgets kontaktperson:
Håvard Damli

Powered by Cornerstone