Lederskap

Menighetsleder:
Menighetsrådsleder Niels Fredrik Skarre tlf 952 43 534, er valgt leder for menigheten og er i perioden pastor Kent Remi Westergren har permisjon (august 2021-juli 2022) menighetens kontaktperson. Dersom noen ønsker å snakke med en pastor og sjelesørger vil Skarre kunne formidle kontakt med en av pastorene som er medlem i menigheten.

Menighetsråd:
Niels Fredrik Skarre (menighetsrådets leder)
Billy Taranger
Eva Dalager
Anders Solheim Olsen
Mette C. Westergren
Christine Stensland

Kasserer:
Arild Harvik

Eiendomsutvalgets kontaktperson:
Håvard Damli

Powered by Cornerstone