”Ledet av Gud, preget av omsorg, plass for alle”

Vår visjon er ”Ledet av Gud, preget av omsorg, plass for alle”

Med en lengsel etter et fellesskap og en atmosfære preget av Den hellige ånds nærvær, slik at vi bindes sammen i Guds kjærlighet og våger å være sårbare i møte med hverandre.

Med ”ledet av Gud”, forstår vi:

  • Menigheten søker å være ledet av Gud, slik vi til enhver tid forstår det ut fra Bibelen og tiden vi lever i
  • ”Guds vilje” er overordnet prinsipp for ledelse av menigheten. Det er imidlertid ingen av oss – verken som ledere eller medlemmer – som er gitt å ha oversikt og eierskap til begrepet ”Guds vilje”. Vi ønsker derfor å være lydhøre og åpne for medlemmenes innspill og tanker, og tror at det er i fellesskapet vi kommer nærmest en forståelse av hva Guds vilje innebærer.

Med ”plass for alle”, forstår vi:

  • Menigheten ønsker å være åpen for alle som ærlig søker plass i fellesskapet.
  • At vi har en selvforståelse av at vi har plass for alle, forplikter oss til alltid å tenke på hvordan dette kan komme til uttrykk i gudstjenester og andre samlinger.
  • At vi har en selvforståelse av at vi har plass for alle, forplikter oss til alltid å tenke på hvordan vi best mulig kan nå ut til nye mennesker.

Med ”preget av omsorg”, forstår vi:

  • Menigheten har omsorg for sine medlemmer, gjennom inkludering, forbønn, positiv omtale, besøk og hjelp i livskriser.
  • Menigheten må derfor alltid være aktive i å tenke over hvordan dette kommer til uttrykk.
Powered by Cornerstone