Søndag 24. mai kl 18.00 blir det gudstjeneste

Hver søndag framover inviterer vi til gudstjenste i Drammen baptistkirke.  24. mai kl 18.00, og fra 31. mai til 21. juni er det samling kl 11.00.

Gudstjenestenee vil bli gjennomført i tråd med anbefalingene i smittevernveilederen som er utarbeidet. Det betyr at det inntil noe annet er bestemt vil være maksimalt 50 personer tilstede.  Vi vil følge alle til sine plasser, sørge for at alle hygienetiltak følges opp, og føre lister over deltakerne som et ledd i smitteverntiltakene. Disse oppbevares i tre uker før de makuleres.

Det blir ikke bønnevandring. Det blir heller ikke kirkekaffe eller barnekirke i tiden fram til sommeren.

Det blir altså litt annerledes å samles i kirken enn vi er vant til og følgende er viktig å kjenne til og ta på alvor for deg som gudstjenestegjest.

Les vår rutineveileder

Rutineveilederen gjelder for bruk av kirkesalen med toaletter og inngangsparti, slik dn vanligvis brukes ved gudstjenester på søndagene.  Dersom virkegrener skal ha samlinger på ukedager må det samme lokalet benyttes, og den samme rutineveilederen må følges opp.

Les mer om tiltak i forbindelse med Coronapandemien

 

 

Powered by Cornerstone