Har tro på mer økumenisk samarbeid

En ny rapport fra Norges Kristne Råd viser en stor velvilje til å samarbeide på tvers av ulike kristne kirkesamfunn i Norge til tross for ulik teologi og praksis.


Skrevet av Ingunn Marie Ruud


Rapporten «Kirkene sammen – i enhet og ulikhet» ble presentert på Kirkens Hus i Oslo fredag.

– Det har vært veldig viktig for oss å få laget denne rapporten. Vi har et veldig godt økumenisk fellesskap sentralt men ville vite mer om hva som rører seg lokalt, sier generalsekretær i Norges Kristne råd, Erhard Hermansen, til Kristelig Pressekontor (KPK).

Undersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet Nordic Navigation på vegne av Norges Kristne Råd (NKR). Formålet har vært å undersøke hva som kjennetegner økumenisk samarbeid i norsk kirkelig sammenheng.

Hermansen opplever at undersøkelsen bekrefter rådets opplevelse av at det er et genuint ønske om økumenisk samarbeid blant kristne menigheter og forsamlinger i Norge.

– Selv om ikke alle har funnet måter å samarbeide på ennå, så er det et grunnleggende ønske om å få dette til, sier han.

Tror diakonalt arbeid kan være inngangsport

Av Norges Kristne Råds 23 medlemssamfunn har respondenter fra 20 av disse deltatt i undersøkelsen. Deltakerne i spørreundersøkelsen var enten prest/pastor eller leder for menighetsråd/eldsteråd. I tillegg har rapporten benyttet seg av fokusgrupper og dybdeintervjuer av med prester og kirkelig ansatte fra åtte ulike kirkesamfunn.

Av de som deltar i økumenisk samarbeid, sier 82 prosent at de deltar på fellesgudstjenester og felles møteuker. 44 prosent deltar i nettverk mellom prester og pastorer, og 39 prosent deltar på bønnesamlinger.

Kun 23 prosent sier at de deltar i felleskirkelige diakonale initiativ. Her tror Norges Kristne Råd at det kan være rom for mer samarbeid.

– Jeg tror det diakonale arbeidet kan være en god inngang til økumenisk samarbeid for mange, sier Hermansen

I rapporten påpekes det at samarbeid om diakoni ikke krever den samme grad av teologisk likhet for å være aktuelt og det menes at det derfor er «interessant at ikke flere samler seg om slike aktiviteter».

Ungdom bryr seg mindre om konfesjon

Et av områdene som rapporten viser det er vanskelig å samarbeide om dersom det ikke er sammenfall i teologisk ståsted er ungdomsarbeid.

Langt flere synes det er enklere å samarbeide med meningsmotstandere om diakonale initiativ. I gjennomsnitt er det 26 prosent flere som synes det er aktuelt å samarbeide om diakonale initiativ enn om felles ungdomsarbeid.

Rektor ved Ansgar Høyskole, Ingunn Folkestad Breistein, som kommenterte rapporten under presentasjonen, tror dette heller handler om proteksjonisme hos lederne enn om ungdommen selv.

– Jeg tror ungdommen gjerne vil være sammen. De ser ut til å være mest opptatt av hvor de kan møte Jesus Kristus, et kristent fellesskap og få en kristen tjeneste enn hva det står på inngangsdøra, sier hun til KPK.

Rektoren opplever at studentene ved Ansgar er svært lite interessert i faget konfesjonskunnskap.

– De opplever det som helt irrelevant. Man kan tenke at ungdommen er mer åpne for økumeniske samarbeid fordi de ikke er opptatt av kirkelige forskjeller, men det kan også skyldes mindre kunnskap om hva eget og andre kirkesamfunn står for.

Hermansen sier at dette er en av tingene de gjerne vil utforske videre.

– Det at ungdom ikke har så store konfesjonelle grenser, men at ungdomsarbeid samtidig er et av de vanskeligste områdene å samarbeide om er noe vi må borre litt videre i, sier han. KPK

Powered by Cornerstone