Høyeste elevtall på fem år

ØKNING: Oslofjord Folkehøgskole i Holtekilen i Bærum har en betydelig økning i elevtallet foran starten på skolehøsten. Rektor tror til dels det skyldes koronatretthet blant ungdom.

Tekst/foto: Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

Rektor Kristina Sletten Andersen mener noe av forklaringen på hvorfor søkningen til skolen har vært så god, er koronatretthet blant ungdom.

  – Jeg tror de siste to skoleårene har vært for ensomme og usosiale for mange ungdommer og at mange nå ser at folkehøgskolene er en arena der de kan være sosiale og få være en del av et fellesskap uansett, sier rektor til nettstedet baptist.no.

  Sletten Andersen ser også at søkerne oppgir skolens størrelse og linjetilbud som viktige årsaker til at de velger skolen.

20 prosent opp

Beliggenheten nær Oslo er også av stor betydning. Skolen, som tidligere het Holtekilen Folkehøgskole, ligger langt øst i Bærum og har strandlinje til Oslofjorden. Derav navnebyttet som fant sted for to år siden.

  Skolen var på vei opp av en bølgedal allerede for et år siden. Sammenlignet med fjoråret har skolen, som eies av Det Norske Baptistsamfunn, nå hatt en økning på over 20 prosent slik at elevtallet ser ut til å bli minst 70 når skolen starter søndag 22. august.

  Dette er en betydelig oppgang for en skole som helst ville hatt 90 elever, og som tidligere har tatt inn 80-90 elever årlig. Men i en del år har de slitt med å få så høye elevtall. Skoleåret 2016/17 var det siste hvor man passerte 70 elever. Nå tror rektor Sletten Andersen at det kan komme enda flere søknader på tampen slik at elevtallet øker ytterligere.

  Hun er uansett svært fornøyd med at målet som skolestyret har satt opp om økt elevtall, er mer enn nådd allerede. Hun er også glad for at andelen søkere som har takket ja til en skoleplass, har gått opp.

– Mye markedsføring

Årsaken til oppgangen mener rektor kan ligge blant annet i økt bruk av nettet.

  – Vi har drevet mye med markedsføring gjennom sosiale medier samt vært flinke til å «holde søkerne varme» gjennom sommeren. I tillegg har vi på mange områder vist at vi har håndtert koronasituasjonen godt gjennom hele pandemien. Kanskje begynner ryktet om at vi er en god skole og har et trygt og godt sosialt miljø også å spre seg, sier Kristina Sletten Andersen. KPK

Powered by Cornerstone