Digital gudstjeneste

Søndag 7. februar inviterer pastor Kent Remi Westergren til igjen digital gudstjeneste i Drammen baptistkirke.

Over hele landet er det fremdeles forsamlingsforbud, foreløpig til midt i februar. Antall nye smittede går fortsatt ned, men rundt omkring dukker det opp stadig flere av både den engelske mutasjonen og også andre mutasjoner. Det handler om å holde kontroll med pandemien, og nå også isolere den engelske mutasjonen og andre mutasjoner. Vi deltar selvfølgelig i dugnaden.

Likevel inviterer vi til gudstjeneste denne søndagen, og vi har fått spilt inn en gudstjenste med god hjelp av  Dan Tore Stensland, som står for filming og redigering.

Powered by Cornerstone