I gudstjenesten søndag 17. november fremfører menighetskoret «Frihetens time. Tekster og sanger om vår tids slaveri».

Dette er ny musikk skrevet av Sindre Skeie og Trond Gilberg for Norges kristne råds markering av Global uke. Gripende teksten som fremhever vårt sosiale ansvar som kristne. Global uke ble markert i vår gudstjeneste også søndag 10. november, og er en landsdekkende markering over to uker.

Velkommen til kirken søndag!

Powered by Cornerstone