Gudstjeneste

Hver søndag inviterer vi til gudstjeneste kl 11.00 på formiddagen, bortsett fra siste søndag i måneden da vi samles til "Sammen i kirken-gudstjeneste" kl 18.00. Pastor Kent Remi Westergren taler to søndager i måneden. De andre søndagene er det enten andre forkynnere som tilhører menigheten eller innleide predikanter som taler.

De fleste søndagene gudstjenesten begynner kl 11.00 er det barnekirke samtidig.

Gudstjeneste handler om lovprisning, forkynnelse og menighetens tilsvar, og disse elementene er alltid tilstede i vår gudstjeneste.  Det er vanligvis kirkekaffe etter gudstjenesten og barnekirken har sin samling samtidig som det er gudstjeneste.

Vi tar alle forholdsregler i forhold til Covid-19, slik at det er trygt å komme til gudstjeneste i Drammen.

Powered by Cornerstone