God sommer!

Så er sommeren her og heldigvis kunne vi avslutte semesteret med åpen gudstjeneste og også i noen av virkegrenene.
 

Foto: Aleksandr Eremin on Unsplash

Nyhetsbrevet i pdf format

Både bibelgruppe, kvinneforum og –misjon og mannsgruppa har hatt samlinger og fra høsten regner vi med at vi også er i gang med Juba for alle –og kanskje noen nye tilbud. Heller ikke i sommer er det lagt opp til fellesgudstjenester. Med de siste lettelsene i koronatiltak kunne det kanskje latt seg gjøre, men det rekker vi ikke å få på plass nå. Men, pastor Kent vil dele noen tanker ukentlig på vår facebookside. Vi vil også dele disse på nettsidene.

Ord for dagen 27. juni kan du se nå.

Vi oppfordrer til å få med seg disse. Bruk gjerne også en bibelleseplan eller www.bibel.no for bibellesning gjennom sommeren.

Pastorsituasjonen
Menighetsrådet har i dialog med pastor Kent Westergren valgt å videreføre et engasjement for ham. Kent vil fra august ha en mindre stilling med ansvar for en gudstjeneste og en Sammen i kirken pr. måned. Vi vurderer nå om det også skal inkludere ansvar for Juba for alle.

Vi går nå inn i en periode uten en fast ansatt pastor. Det blir annerledes og kanskje litt krevende for oss, men det byr også på muligheter til å tenke nytt. Pastorsituasjonen blir tema for et menighetsmøte raskt etter sommeren. Vi vil ta tak i utviklingsarbeidet som ble avbrutt av pandemien i 2020 og vi håper mange vil delta med innspill.

Oppstart i august
Søndag 22. august feirer vi igjen gudstjeneste sammen, og rundt de tider begynner også virkegrenene.

Søndag 29. august er vi invitert til Sole hotell på Noresund.
Der vil vi takke Kent for mange års god pastortjeneste, men det blir også en strålende «kick-off» på høsten –og en ny start etter en lang periode med lite virksomhet. Vi håper alle er klare for å være med og vi organiserer selvsagt transport for de som trenger det. Mer informasjon kommer i begynnelsen av august, men sett av datoen allerede nå.

I september er det planlagt en konsert med det finske mannskoret Church Hill Boys, som skulle vært her i fjor. Det ser lovende ut for et besøk i år og konserten finner sted 10. september. Det blir dessverre ikke som del av Drammen SacredMusic Festival, som det skulle vært i fjor, siden koret måtte bytte dato i år. I anledning konserten trengs noe frivillig innsats, så meld deg gjerne

Dit vi går, går Jesus med
Også når det er sommerstengt i kirken er vi kalt til å følge Jesus, i tanker, ord og gjerninger. I møte med oss selv og menneskene rundt oss. Og midt i alt som er har Han lovet å være med oss –alle dager! Vi ber om Guds velsignelse over hver og en av oss og ser frem til fest og glede når vi starter opp igjen i august.

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg
og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg
og gi deg fred.

Med hilsen
Menighetsrådet
Anders Solheim Olsen, Billy Taranger, Christine Skarre Stensland, Eva Dalager, Mette Westergren og Niels Fredrik Skarre

Powered by Cornerstone