Åpning for arrangement i kirken

Etter en lang periode uten mulighet for å feire gudstjeneste i kirken har nasjonale retningslinjer nå gitt en viss åpning. Dessverre er de lokale begrensningene fortsatt noe strengere. Det betyr at vi kan ha gudstjeneste med max 10 deltakere i salen, i tillegg til de som trengs for å gjennomføre arrangementet.

Av Niels Fredrik Skarre, leder av menighetsrådet

Menighetsrådet arbeider nå med å få på plass utstyr for strømming av våre gudstjenester – altså at en gudstjeneste i kirken sendes direkte på nett. Vi har fått klarhet i hva slags utstyr som trengs og hva det vil koste, og har gitt klarsignal til anskaffelse. Med dette får vi en mulighet til å nå langt bredere ut enn til de som kan delta i kirken, også når vi kan møtes under velkjente omstendigheter igjen, uten antallsbegrensninger. Filming av gudstjeneste kan virke skummelt for noen, men vi vil informere godt på forhånd, og med oppslag i kirken, og deltakere i salen vil ikke bli filmet.

Om vi har dette på plass allerede førstkommende søndag (2. mai 2021), vil vi åpne for ti deltakere i kirken. Om vi derimot ikke har alt på plass vil vi avvente åpning, siden antallsbegrensning på ti er svært lavt. Da blir det i stedet den løsningen vi har blitt vant med de siste ukene – en god søndagsandakt med bønn og velsignelse som vår pastor står for. Følg med på informasjon på facebook, nettsiden og e-post.

Vi har klart oss greit som fellesskap dette merkelige året, men vi savner å kunne møtes og feire gudstjeneste sammen, og å kunne invitere med oss andre til kirken. Forhåpentlig er vi nå på «oppløpssiden» for alle begrensende tiltak, men vi må holde ut en liten stund til.

At vi har blitt mer trent i bruk av sosiale medier har sine fordeler. Mange hilsener, gudstjenester og andakter har vært delt på nett og det er lett å dele videre. Terskelen for misjon og evangelisering har kanskje aldri vært lavere J Fortsett å dele og gi «likes» på våre sider, gi gjerne en ekstra gave til innkjøp av teknisk utstyr for strømming og fremfor alt - vær med i bønn for menigheten.

Ønsker du kontakt med menigheten er vår pastor tilgjengelig på telefon og e-post.

Med ønske om Guds velsignelse over liv og tjeneste!

Powered by Cornerstone