Digital påske!

I påsken inviterer baptistmenighetene i Oppdal, Bærum og Drammen til digitale gudstjeneste sammen.

I hele Viken, Oslo og en del andre kommuner er det forsamlingsforbud til 11. april, mens det andre steder er tillatt med maksimalt 20 deltakere, da det er nødvendig å slå ned den tredje bølgen med Covid-19 smitte. Nå hører vi optimistiske meldinger om en flatere trend i smittetallene.Vi gleder oss over disse tallene og deltar selvfølgelig fortsatt i dugnaden.Samtidig gleder vi oss over at stadig flere av de eldre blir vaksinert, og den positive utviklingen det har for alvorlige sykdomsforløp.

I påsken inviterer vi til digitale gudstjenester. Skjærtorsdag og Langfredag fikk vi laget flotte gudstjenester til i fjor, som vi velger på legge ut som de er. Reprise på gode sendinger skader ikke. Første påskedag vil det komme ny gudstjeneste med pastor Billy Taranger som predikant.  Vi vil legge den ut i denne artikkelen og på Facebook.

Første påskedag
Felles gudstjeneste for Drammen, Bærum og Oppdal baptistmenigheter. Niels Fredrik Skarre, Billy Taranger, Randi Størvold, Mariann Eidberg, Marit Dybvik og Torunn Risan Taranger deltar. Sangene "Deg være ære" med Mette Westergrn, marte Julie Westergren og Kent Remi Westergren, "You Bring The Sun Out" med Niklas Arnesen, "Jesus Den Eneste" med Juni Kristine Hunstad - fiolin og Linn Kristin Hunstad - piano, "Håpstango" med Christine Skarre Stensland - sang og  Dan Tore Stensland - piano. Filming: Leif Olav Størvold og Dan Tore Stensland. produksjon: Dan Tore Stensland.
 
Digital korsvandring i byen
 
 
Langfredag (reprise fra 2020)
 
 
Skjærtorsdag (reprise fra 2020)

Husk at menigheten ikke slutter å være menighet selv om det er krisetider! Vi ønsker å være en menighet ledet av Gud, preget av omsorg med plass til alle. Visjonen gjelder ikke minst under de rådende omstendigheter:

Om noen trenger praktisk hjelp eller ønsker samtale, forbønn el.l. så ta kontakt med menighetsrådsleder Niels Fredrik Skarre (95243534).

Powered by Cornerstone