Digital gudstjeneste

Søndag 21. februar inviterer pastor Kent Remi Westergren til digital gudstjeneste i Bærum baptistkirke.

Over hele landet er det fremdeles forsamlingsforbud, i kirker som vår, til og med 22 februar. Avhengig av lokale føringer, som vi ikke kjenner til enda, vil menighetsrådet gjøre en vurdering av om det blir gudstjeneste i kirken om en uke  etter at regjeringen har vedtatt en åpning for å kunne samle inntil 100 med tilvist plass.

Heldigvis er det fortsatt ganske lave smittetall, men ulike mutasjoner som er mer smittsomme dukker opp og helsemyndighetene antyder at de neste månedene vil bli krevende. Det handler om å holde kontroll med pandemien.Vi deltar selvfølgelig i dugnaden. Samtidig gleder vi oss over at stadig flere av de eldre blir vaksinert, og den positive utviklingen der har for alvorlige sykdomsforløp.

I dag inviterer vi til digital gudstjeneste. Pastor kent Remi Westergren taler, vi får høre et utdrag fra Rondo Amoroso av Harald Sæverud med Juni Kristine Hunstad på flygel og sangen Above All med studenter ved Oslofjord Folkehøgskole Storm Gimmestad (sang) og Lesley James Mwakajumba (piano og sang). Dan Tore Stensland står for filming og redigering.

Powered by Cornerstone