Digital gudstjeneste søndag 15.november

I dag inviterer pastor Kent Remi Westergren til digital gudstjeneste i Drammen baptistkirke.

Vi er på nytt inne i en periode der korona-pandemien har tatt godt grep. I byen vår er det forsamlingsforbud, og vi deltar selvfølgelig i dugnaden. Det betyr at situasjonen vi er i, sannsynligvis kommer til å prege menighetenes virksomhet en tid framover.

Likevel inviterer vi til gudstjeneste, og vi har fått spilt inn en gudstjenste med god hjelp av  Dan Tore Stensland, som står for filming og redigering. Pastor Kent Remi Westergren taler, prekentekst Johannes 6:63-69 "Jesus Den Eneste" Fiolin: Juni Kristine Hunstad Flygel: Linn Kristin Hunstad "Solrenning Sæle" Sang: Ingeborg Skarre Stensland Piano: Anders Dønnestad.

Selv om vi ikke kan komme sammen slutter ikke menigheten å være menighet i krisetider. Trenger du samtale, forbønn eller praktisk hjelp, ring menighetens telefonnummer 917 43 989.

63 Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. 64 Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham. 65 Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far.»
66 Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67 Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68 Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»  (Joh 6,63-69)

Flere baptistmenigheter er i samme situasjon som oss i Drammen.
Linker til flere digitale gudstjneester er samlet her

Powered by Cornerstone