Kirke i krisetid

Dessverre er det slik at koronakrisen fortsatt hindrer oss i å komme sammen i kirken. Men menigheten slutter ikke å være menighet i krisetider.

Trenger du samtale, forbønn eller praktisk hjelp, ring menighetens telefonnummer 91743989.

Som en del av den nasjonale dugnaden vil vi inntil videre stenge kirken for aktiviter, i tråd med kommunale vedtak om dette. Husk at selv om vi ikke kan møtes fysisk er vi likevel menighet med et fellesskap.

Vi vil derfor fortsette med digitale søndager. Annenhver søndag som en innspilt gudstjeneste med ulike deltakere og annenhver søndag med en enklere variant som pastor Kent Westergren står for selv, der han innleder til samtale ut fra bibeltekstene, og på kvelden kl. 18:00 inviteres du til å delta på «Sammen i kirken» via Teams – på nett. Endelig kan vi sees, høre forkynnelsen sammen og dele tanker og erfaringer 😊 Vi gleder oss og håper mange blir med. Det krever påmelding som vil legges ut på Facebook og på nettsidene på forhånd. 

Kirken må ikke abdisere i krisetider! Vi ønsker å være en menighet som er ledet av Gud, preget av omsorg og har plass til alle. Den visjonen gjelder også, og ikke minst, under de rådende omstendigheter:

Om noen trenger praktisk hjelp eller ønsker samtale, forbønn el.l. så ta kontakt med pastor Kent Remi Westergren via telefon (917 43 989).

Les om at vi tar vår del av dugnaden

Powered by Cornerstone