Kirke i krisetid

Dessverre er det slik at koronakrisen fortsatt hindrer oss i å komme sammen i kirken. Men menigheten slutter ikke å være menighet i krisetider.

Trenger du samtale, forbønn eller praktisk hjelp, ring menighetens telefonnummer 91743989.

Som en del av den nasjonale dugnaden vil vi inntil videre stenge kirken for aktiviter, i tråd med kommunale vedtak om dette. Husk at selv om vi ikke kan møtes fysisk er vi likevel menighet med et fellesskap.

Kirken må ikke abdisere i krisetider! Vi ønsker å være en menighet som er ledet av Gud, preget av omsorg og har plass til alle. Den visjonen gjelder også, og ikke minst, under de rådende omstendigheter:

Om noen trenger praktisk hjelp eller ønsker samtale, forbønn el.l. så ta kontakt med pastor Kent Remi Westergren via telefon (917 43 989).

Powered by Cornerstone