Vi tar vår del av dugnaden

Vi fikk anledning å feire gudstjeneste tre søndager før ny nedstegning, etter fire måneder forrige gang.


Vi opplever fremdeles spesielle tider! Det har gått over 12 måneder siden Norge ble rammet av koronaviruset for fullt. For tiden er smitten høyere enn noen gang, konsekvensene av sykdommen synes større for mange som rammes, og det er fremdeles en god stund til en stor andel av befolkningen er vaksiner, selv om vi kjenner det trygt at mange av de eldre nå har fått vaksine.

Som menighet responderte vi godt på pandemien. Først ved å ikke avholde gudstjenester og andre arrangement i kirken, for så ganske fort å sende gudstjenester/andakter via internett, innspilt i forkant av hver søndag i perioden mars – mai 2020, og igjen fra november til 2020 til februar 2021. De neste søndagene vil vi igjen måtte klare oss med digitalversjonen.

I midten av mai var vi blant de første tros- og livssynsorganisasjoner i Drammen til å foreta en kontrollert og trygg gjenopptakelse av noe tilnærmet normal virksomhet. Det var fint å kunne ”være i kirken” via nett når fysisk oppmøte ikke var mulig. Vårt kirkerom har estetisk kvaliteter som også gjør seg godt på skjerm. Og å kunne høre vår pastors prekener hver søndag var, som vanlig, godt og tankevekkende – og dermed oppbyggelig. Vi er takknemlige for alle våre ressurser, både fysiske og menneskelige, som bidro til å holde motet, håpet og troen med næring gjennom en tid det var vanskelig å være menighet!

Fra november var igjen i en krevende stuasjon med hensyn til pandemien, ikke minst i Drammen og omegn. Vi måtte holde oss hjemme og begrense sosial kontakt. Helt fra søndag 8. november til 22. februar har kirken vært stengt.  Selv om baptistene ikke må på gudstjeneste for å utøve troen er det viktig for mange å komme til kirken. Og blant alle rådene går noen rett til kjernen av menighetens virksomhet: å ta vare på hverandre, vise omsorg være oppmerksomme, bringe håp og trøst.

Vi kjenner nok alle både på usikkerhet, savn og sorg slik situasjonen har vært og tildels er. For selv om vi kan samles i kirken igjen vil det være noen begresninger fortsatt, og vil vil savne å delta i glad sang, gi varme klemmer, ha kaffe i koppen,være med på  lystenning, men en god preken og fellesskap skal det likevel bli. Det er krevende, men vi må holde ut en stund til med ”unntakstilstand”. Og vi må hjelpe hverandre til å holde motet oppe.

Som menighet er vi svært takknemlige for all ekstra innsats som er nedlagt i disse månedene! Det betyr enormt mye å ha stødige, trygge folk med vilje, gaver og evner til å bidra på alle mulige områder. Husk gjerne menigheten økonomisk, men ikke minst i bønn og omtanke i disse dager.

Kirken må ikke abdisere i krisetider! Vi ønsker å være en menighet som er ledet av Gud, preget av omsorg og har plass til alle. Den visjonen gjelder også, og ikke minst, under de rådende omstendigheter:

Om noen trenger praktisk hjelp eller ønsker samtale, forbønn el.l. så ta kontakt med pastor Kent Remi Westergren (917 43 989).

Gud velsigne deg – og menigheten!
 

Mvh
Menighetsrådet
v/ leder Niels Fredrik Skarre
Drammen Baptistmenighet

 

Powered by Cornerstone