Vi har tatt vår del av dugnaden

Vi gleder oss over at samfunnet  er gjenåpnet etter perioden med koronarestriksjoner, og har igjen noenlunde normal drift i menigheten.

 

Drammen Baptistmenighet har hele tiden gjennom pandemien forholdt seg til restriksjonene. Selv om alle restriksjonen er borte og samfunnet har åpnet igjen vil vi fortsatt ha et fokus på smittevern. 

Som menighet er vi svært takknemlige for all ekstra innsats som er nedlagt i denne perioden! Det betyr enormt mye å ha stødige, trygge folk med vilje, gaver og evner til å bidra på alle mulige områder. Husk gjerne menigheten økonomisk, men ikke minst i bønn og omtanke i disse dager.

Kirken kunne ikke abdisere i krisetider! Vi ønsket å være en menighet som er ledet av Gud, preget av omsorg og har plass til alle. Den visjonen gjelder også, og ikke minst, i krevende tiden.

Litt historikk

Som menighet responderte vi godt på pandemien. Først ved å ikke avholde gudstjenester og andre arrangement i kirken, for så ganske fort å sende gudstjenester/andakter via internett, innspilt i forkant av hver søndag i perioden mars – mai 2020, og igjen fra november til 2020 til februar 2021.Etter ny nedstegning i mars og april er det åpning for samlinger, fra 21. mai er det økt fra 10 til 20 deltakere. Menigheten tilbyr derfor streaming, slik at det er mulig å ta del i gudstjenesten også for dem som ikke kan komme til kirken.

I midten av mai 2020 var vi blant de første tros- og livssynsorganisasjoner i Drammen til å foreta en kontrollert og trygg gjenopptakelse av noe tilnærmet normal virksomhet. Det var fint å kunne ”være i kirken” via nett når fysisk oppmøte ikke var mulig. Vårt kirkerom har estetisk kvaliteter som også gjør seg godt på skjerm. Og å kunne høre vår pastors prekener hver søndag var, som vanlig, godt og tankevekkende – og dermed oppbyggelig. Vi er takknemlige for alle våre ressurser, både fysiske og menneskelige, som bidro til å holde motet, håpet og troen med næring gjennom en tid det var vanskelig å være menighet!

Fra november var igjen i en krevende stuasjon med hensyn til pandemien, ikke minst i Drammen og omegn. Vi måtte holde oss hjemme og begrense sosial kontakt. Helt fra søndag 8. november 2020 til 22. februar 2021 har kirken var stengt.  Selv om baptistene ikke må på gudstjeneste for å utøve troen er det viktig for mange å komme til kirken. Og blant alle rådene går noen rett til kjernen av menighetens virksomhet: Å ta vare på hverandre, vise omsorg være oppmerksomme, bringe håp og trøst.

I overgangen februar/mars 2021 fikk vi i tre uker mulighet til å invitere til gudstjenester, før det igjen kom krav om stegning på grunn av smittesituasjonen. I periodene kirken har vært stengt har en tilbudt digitale løsninger av ulik type. Ferdige gudstjenester eller hilsener fra pastoren.

Fra begynnelsen av mai ble det igjen åpning for å samles i kirken. Foreløpig begrenset til ti deltakere. Fra 21. mai fikk vi en økning til 20 deltakere. Fra mai 2021 har vi derfor invitert til gudstjeneste med de maksimalt tillatte antall i kirken. I tillegg har vi streamet gudstjenestene, noe mange har benyttet seg av. Fra begynnelsen av juni ble antallskravet igjen endret til 50, og senere i juni kom trinn tre i gjenåpningsplanen, slik at en kan samle så mange som kirken rommer med en meter avstand mellom kohortene.

25. september innførte myndighetene trinn fire i gjenåpningen der alle restriksjoner er borte. 

Powered by Cornerstone