Vi tar vår del av dugnaden

Det betyr at all virksomhet i kirken er innstilt inntil videre i tråd medvedtak, som handler om å bidra til å begrense Covid-19 smitten.

Vi opplever spesielle tider! Det har gått omkring åtte måneder siden Norge ble rammet av koronaviruset for fullt. Som menighet responderte vi godt på det. Først ved å ikke avholde gudstjenester og andre arrangement i kirken, for så ganske fort å sende gudstjenester/andakter via internett, innspilt i forkant av hver søndag i perioden mars – mai.

I midten av mai var vi blant de første tros- og livssynsorganisasjoner i Drammen til å foreta en kontrollert og trygg gjenopptakelse av noe tilnærmet normal virksomhet. Det var fint å kunne ”være i kirken” via nett når fysisk oppmøte ikke var mulig. Vårt kirkerom har estetisk kvaliteter som også gjør seg godt på skjerm. Og å kunne høre vår pastors prekener hver søndag var, som vanlig, godt og tankevekkende – og dermed oppbyggelig. Vi er takknemlige for alle våre ressurser, både fysiske og menneskelige, som bidro til å holde motet, håpet og troen med næring gjennom en tid det var vanskelig å være menighet!

Nå er vi igjen i en alvorlig smittesituasjon i Norge, ikke minst i Drammen og omegn. Vi skal holde oss hjemme og begrense sosial kontakt. Helt fra øndag 8. november har kirken vært stengt.  En situasjon somvi oså tsrater opp 2021 med .Det kan virke paradoksalt å feire gudstjeneste på denne måten, men selv om baptistene ikke må på gudstjeneste for å utøve troen er det viktig for mange å komme til kirken. Og blant alle rådene går noen rett til kjernen av menighetens virksomhet: å ta vare på hverandre, vise omsorg være oppmerksomme, bringe håp og trøst.

Pastoren kan nå heller ikke komme på hjemmebesøk, men menighetssalen er stor og der er det lett å ta en prat med to meters avstand og vel så det. Han melder at han kan hente og bringe om du ønsker en slik samtale, alt under trygge forhold med munnbind, antibac og passasjer plassert i baksetet. Vi kjenner nok alle både på usikkerhet, savn og sorg og skulle ønske at vi kunne møtes som vanlig, med glad sang, varme klemmer, kaffe i koppen, lystenning, en god preken og alt som hører med. Det er krevende, men vi må holde ut en stund til med ”unntakstilstand”. Og vi må hjelpe hverandre til å holde motet oppe. Har du forslag til hvordan, eller trenger du samtale eller forbønn, så ta kontakt med noen i menighetsrådet.

Som menighet er vi svært takknemlige for all ekstra innsats som er nedlagt i disse månedene! Det betyr enormt mye å ha stødige, trygge folk med vilje, gaver og evner til å bidra på alle mulige områder. Husk gjerne menigheten økonomisk, men ikke minst i bønn og omtanke i disse dager.

Gud velsigne deg – og menigheten!
 

Mvh
Menighetsrådet
v/ leder Niels Fredrik Skarre
Drammen Baptistmenighet

 

Powered by Cornerstone