Velkommen til nettgudstjenste

Kristi himmlfartsdag inviterer Kent Remi Westergren, Emily Peng, Christine og Dan Tore Stensland til digital gudstjeneste i Drammen baptistkirke

Foto: Morguefile.com

Etter erfaringene med nettgudstjenester i tiden kirken har vært stengt, har vi valgt også å tilby nettgudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag, selv om det etter våre opprinnlige planer ikke var planlagt å ha gudstjeneste. Søndag 24. inviterer vi til gudstjenste/Sammen i kirken kl 18.00, og på søndagene videre til og med 21. juni inviterer til gudstjenester i kirken kl.11.00.

Av perioden vi har vært, og er i, har vi lært at mange setter pris på de digitale sendingene, og at disse har vært et godt tilbud til flere enn gudstjenesteforsamlingen. Vi jobber derfor med en plan om streaming av talene framover. Vi mangler noe ustyr og må finne en form for gjennomføring før vi kan starte opp.

Fremdeles vil situasjonen vi er i prege menighetens virksomhet fram til sommeren, og de fleste aktiviteter som pleier å være i kirken, vil ikke starte opp igjen før etter sommerferien.
Se vår informasjonsside.

Vi er glad for å invitere til gudstjenester  i kirken og digitalt i ukene framover, og kunne dele denne digitale gudstjenesten på kristi Himmelfartsdag. Vi har fått spilt inn gudstjensten med god hjelp av  Dan Tore Stensland, som står for filming og redigering.

Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte. Mk 16,19-20

Powered by Cornerstone