Åpner opp for bruk av kirkerommet

Vi har fått på plass rutineveileder for gjennomføring av arrangement og inviterer gudstjenester, og er glad for igjen å kunne samles i kirken.

Torsdag 30.04.20 kom nye nasjonale retningslinjer og tirsdag fikk vi tilsendt en smittevernveileder utarbeidet av Norges Kristne Råd til bruk for deres medlemskirker. Hver menighet må så lage sin egen rutineveileder for gjennomføring av arrangement.

Linda Martens Pedersen har tatt ansvaret for en slik rutineveileder for oss, i samarbeid med Håvard Damli fra eiendomsutvalget, Marianne Kristoffersen og Niels Fredrik Skarre fra menighetsrådet og pastor Kent Remi Westergren. Vi er takknemlige for at flinke folk i fellesskapet vil bruke sin erfaring og kompetanse også til denne type oppgaver!

Det blir litt annerledes å samles i kirken enn vi er vant til og følgende er viktig å kjenne til og ta på alvor når vi nå åpner for gudstjenester.

Les vår rutineveileder

Rutineveilederen gjelder for bruk av kirkesalen med toaletter og inngangsparti, slik dn vanligvis brukes ved gudstjenester på søndagene.  Dersom virkegrener skal ha samlinger på ukedager må det samme lokalet benyttes, og den samme rutineveilederen må følges opp.

Les mer om tiltak i forbindelse med Coronapandemien

Powered by Cornerstone