Velkommen til gudstjeneste

Selv om vi ikke kan møtes fysisk, inviterer vi likevel til gudstjeneste på nett 22. mars.  

Vår pastor, Kent Remi Westergren har sammen med Dan Tore Stensland og Ingeborg Skarre Stensland spilt inn en gudstjeneste som du kan se hjemme hos deg selv.

- Det er spesielle tider i Norge nå, sier menighetsrådsleder Niels Fredrik Skarre i en kommentar. Samtidig minner han oss alle på at gudstjeneste må feires på annet vis enn å samles i kirken på søndag. Filmen er en hjelp til dette.

Skarre understreker også:
At vi også gjør gudstjeneste daglig ved å bidra mest mulig konstruktivt for andre i disse dager.

Dagens gudstjeneste finner du her. Vi kan ikke møtes i kirken, men menigheten slutter ikke å være menighet i krisetider. Trenger du samtale, forbønn eller praktisk hjelp, ring menighetens telefonnummer 91743989.

Powered by Cornerstone