Eben-Eser, så langt har Herren hjulpet

Der tok Samuel en stein og satte den opp mellom Mispa og Sjen. Han kalte steinen Eben-Eser – «Hjelpesteinen» – og sa: «Så langt har Herren hjulpet oss.»  1. Sam 7,12
 
«Ledet av Gud. Preget av omsorg. Plass for alle.» Dette er vår visjon. Og selv om vi ikke kan møtes er vi menighet og kirke, også, og ikke minst, i krisetider!  Det er godt å høre at flere er opptatt av å gi oppmuntringer, ta en ekstra telefon og tilby praktisk hjelp. Takk for innsatsen, alle sammen!
 
Av Niels Fredrik Skarre
 
Vi er også glade for gudstjenesten som ble forberedt for oss digitalt sist søndag. Det kommer en ny førstkommende søndag som spilles inn i morgen, torsdag 19.03. Om du ønsker å melde inn et bønneemne før det kan det gjøres til pastoren på telefon 917 43 989. Han kan også tenne lys i lysgloben under gudstjenesten, for dem som ønsker det. Meld i fra innen klokken 16:00 torsdag.
 
Oppfinnsomheten er stor i mange menigheter og sammenhenger disse dager og flere av dere har sikkert sett andakter, bønner og gudstjenester o.l. på sosiale medier, nettsider osv. Vi deler noen lenker her som kan gi håp og oppmuntring.
 
Hilsen fra generalsekretæren i Det norske baptistsamfunn:
 
 
Morgenbønn og velsignelse, Bragernes kirke
 
 
 
Ta gjerne kontakt med vår pastor om du ønsker en samtale, bønn eller har andre behov.
 
 
Powered by Cornerstone