Slaveriet må bekjempes

Mange tenker at slaveriets tid er forbi. Det er dessverre ikke sant. FN anslår at minst 40 millioner mennesker lever under slavelignende forhold.

De utnyttes grovt i tvangsarbeid innen vareproduksjon (blant annet i tekstil-, teknologi-,landbruk- og fiskerinæringer), tvangsekteskap, tvungen prostitusjon, ufrivillig krigstjeneste, organtyveri og  andre former for utnytting. Norske forbrukere og selskaper kan uvitende tjene på moderne slaveri ved at mobilen matvarene eller klærne vi kjøper, er produsert under uakseptable forhold. Og i vårt eget land anslås det å befinne seg opp mot 9000 ofre for menneskehandel - men mørketallene er store. Det er avdekket grov utnyttelse av mennesker i bygg- og anlegg, renhold, restaurantnæringer og ikke minst i sexmarkedet. Mange av dem som utnyttes er migranter. Politiet ser også med bekymring på økningen av at personer i Europa via nettet bestiller live overgrep på barn fra fattige familier i Asia.

Ingen bør kunne trekke på skuldrene og la dette passere. Når så mange mennesker – nær oss og rundt om i verden – utnyttes slik, er det noe grunnleggende galt med samfunnene og verdene vi lever i. Det er dypt urettferdig og krever vår reaksjon. Kirkene i Norge har derfor gått sammen om å markere Global uke mot moderne slaveri fra 10. -17. november. Under disse dagene setter menigheter, ungdomsgrupper, folkehøgskoler og andre et særlig søkelys på moderne slaveri, slik det forekommer både i Norge og andre land. Dette gjør vi for å lære mer om problemet, om årsakene og sammen finne ut av hva vi kan gjøre for å bekjempe og forebygge dette ondet. Det må til – og alle må med – hvis Norge og alle verdens land skal klare å nå FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid, slutt på barnearbeid og overgrep, likestilling, fred og rettferdighet.

Vi her i Drammen Baptistmenighet markere Global uke søndag 10. november i gudstjenesten.

Les faktaartikkel på baptist.no

 

 

Powered by Cornerstone