Menighetskoret

Sang og musikk har allid vært viktig i menigheten. Etter koronapandemien har koret bestemt seg for å være prosjektbasert med konsentrerte øvelser inn mot et eller to arrangement hvert halvår.

Koret holder en høy kvalitet. I tillegg til medlemmenes glede over å synge sammen for egen del er koret med å berike menighetslivet på en god måte.

Musikalsk leder er Ola Øvergaard, mens Ellen Oseland tar seg av alt det administrative. Blant annet sørger hun for at koret får voksenopplæringsmidler til sin virksomhet gjennom K-studs tilskuddsordninger.

Powered by Cornerstone