Kvinnemisjonen

Randi Larssen leder Kvinnemisjonen i Drammen Baptistmenighet. Annen hver onsdag samles kvinnene kl 11.30 på formiddagen. Rundt 20 godt voksne kvinne har fellesskap omkring Guds ord, i sang og bønn. Midt i er det tid for å spise sammen. Ganske ofte er pastor Kent Remi Wetergren med på kvinnemsijonen for å holde andakt og dele fellesskap.

Kvinnemisjonen er den gruppa i menigheten som har levd lengst. Kvinnemisjonen ble stiftet allerede året før menigheten ble stiftet. I 2014 feiret derfor kvinnene 110-årsjubileum.

Og kvinnene som er med å danne fortsettelsen av en lang rekke med kvinner som har vært med i menigheten som åndelige mødre, forbedere og med praktisk tilrettelegging.

Powered by Cornerstone